Activitat

Disseny i fabricació de semiconductors de potència i altres components semielectrònics