Activitat

Aplicació pintura industrial, muntatge i manipulació de peces de qualsevol tipus, decoració…