Activitat

Disseny, construcció i venda de maquinària per arts gràfiques