Showing 20 from 93 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order
Alfiba detergents, S.L.

Fabricació detergents industrials

Aluminios Cricar, S.L.

Producció i primera transformació de l l’alumini

Aluminis Climavent, S.L.

Fabricació d’estructures de metall

Accessoris i maquinària per obres públiques i jardineria

Cube root cards, S.L.

Arts gràfiques

Asea Brown Boberi, S.A.

Magatzem productes plàstics

Comerç i reparació de maquinària d’embalatge

Assolim alimentària, S.A.

Distribució de congelats per a l’hostaleria

Auto Cardedeu, S.C.P.

Manteniment general de l’automòbil

Avintia racing, S.L.

Explotació mercantil d’equips esportius amb participació en competicions

Avixandri, S.L.

Serraleria i tancaments de metall

Bar, restaurant

Bar, restaurant

Disseny i fabricació de semiconductors de potència i altres components semielectrònics

Treballs de pintura, vernís i lacat

Carburants Mitjorn, S.L.

Benzinera

Bover- il·luminació & mobiliari, S.L.

Fabricació de llums i aparells d’il·luminació

Serveis fotogràfics

Corporación CLD servicios urbanos de tratamiento de residuos, S.L.

Neteja i manteniment

Comas & Partners, S.L.

Fabricació de coberteria