Showing 20 from 139 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Equipament cotxes, tot terreny, camions i venda d’accessoris

Alfiba detergents, S.L.

Fabricació detergents industrials

Aluminios Cricar, S.L.

Producció i primera transformació de l l’alumini

Aluminis Climavent, S.L.

Fabricació d’estructures de metall

Reparació i venda de vehicles industrials en general i maquinària

Accessoris i maquinària per obres públiques i jardineria

Cube root cards, S.L.

Arts gràfiques

Apm, S.L.

Motlles

Asea Brown Boberi, S.A.

Magatzem productes plàstics

Comerç i reparació de maquinària d’embalatge

Neriva Express, S.L.

Servei urgent de transport

Assolim alimentària, S.A.

Distribució de congelats per a l’hostaleria

Auto Cardedeu, S.C.P.

Manteniment general de l’automòbil

Taller mecànica i electricitat en general

Avintia racing, S.L.

Explotació mercantil d’equips esportius amb participació en competicions

Avixandri, S.L.

Serraleria i tancaments de metall

Bar, restaurant

Bar, restaurant

Disseny i fabricació de semiconductors de potència i altres components semielectrònics

Treballs de pintura, vernís i lacat