Activitat

Magatzematge i custodia de qualsevol tipus d´efectes, béns mobles o maquinària propietat de tercers, de forma temporal