Activitat

Mecanitzats. Fabricació de perns i cargols (pernos y tornilleria)